Email funnels – Öka försäljningen 2024 med automatiserade e-post sekvenser

email funnels

“Email funnels” är en strategi inom e-postmarknadsföring där man använder automatiserade e-postmeddelanden för att leda potentiella kunder genom olika stadier av köpprocessen. Denna metod är framstående för sin förmåga att förbättra avkastningen på investeringen (ROI) och effektivisera kommunikationen med kunder. Här följer en genomgång av hur email funnels fungerar och varför de är så värdefulla för företag.

Vad är Email Funnels?

En email funnel är kortfattat en sekvens av automatiserade e-postmeddelanden som är utformade för att uppnå ett specifikt syfte. Det kan vara alltifrån att få ett möte bokat till att få ett köp genomfört.

Olika stadier som man kan beakta i en email funnel kan vara medvetenhet, övervägande, beslut, och återkoppling.

Genom att använda automatiserade verktyg kan företag skicka riktade e-postmeddelanden baserade på specifika beteende eller tidigare interaktioner. Detta innebär att meddelandena är mer personliga och relevanta för varje mottagare. Sekvensen avbryts normalt när mottagaren agerar på ett förutbestämt sätt t.ex. genom att besvara e-post meddelandet varpå avsändaren kan ta över kommunikationen manuellt och fortsätta samtalet med respektive prospekt.

Hur fungerar Email Funnels?

  • Identifiering av Målgrupp: Det första steget är att identifiera och segmentera målgruppen, baserat på deras intressen och beteenden. I vårt urvalsverktyg kan du hitta och köpa mailadresser till företag. Vi kan även leverera mailadresser till privatpersoner.
  • Skapa Innehåll: Skapa relevant innehåll i form av budskap som är anpassat för varje steg i funneln. Detta kan inkludera introduktionsmeddelanden, utbildningsmaterial, produktinformation, och specialerbjudanden.
  • Triggers och Timing: Bestäm vilka handlingar eller händelser som ska utlösa eller avbryta varje e-postmeddelande. Timing är avgörande; det är viktigt att skicka meddelanden vid rätt tidpunkt för att maximera engagemang.
  • Utvärdering och Anpassning: Analysera resultaten av dina e-postkampanjer för att förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Anpassa strategin baserat på denna data.

Varför är Email Funnels effektiva för ROI?

  • Målriktad Kommunikation: Genom att skicka personifierade meddelanden ökar chansen för konverteringar. Mottagare känner sig mer engagerade när innehållet är relevant för deras intressen och behov.
  • Kostnadseffektivt: Jämfört med andra marknadsföringsstrategier är e-postmarknadsföring relativt billig. Automatisering minskar dessutom behovet av ständig manuell inblandning.
  • Mätbarhet: Email funnels ger detaljerad data om öppningsfrekvenser, klick frekvenser och konverteringsfrekvenser, vilket gör det lättare att mäta effektiviteten och justera strategier.
  • Långsiktig Kundrelation: Genom att upprätthålla en konstant kommunikationslinje med kunder, bygger företag långsiktiga relationer som kan leda till upprepad affär och ökad kundlojalitet.
  • Automatisering: Automatisering gör att företag kan nå ut till stora målgrupper med minimal ansträngning, vilket sparar tid och resurser.

Sammanfattning

Email funnels erbjuder en kraftfull metod för att engagera och konvertera potentiella kunder. Genom personaliserade, riktade meddelanden och effektiv användning av automatisering, kan företag förbättra sin ROI samtidigt som de bygger starka kundrelationer. Denna strategi är anpassningsbar och kan användas över en mängd olika branscher, vilket gör den till en viktig del av varje modern digital marknadsföringsstrategi.

Vill du ha hjälp att skapa en e-post funnel som verkligen fungerar?

Du kan antingen skapa din egen email funnel genom att ansluta dig till en leverantör som erbjuder detta i sitt verktyg såsom t.ex. SalesMate. För drygt 50 dollar i månaden så får du tillgång till ett CRM system som även har funktionalitet för att skapa email funnels.

Kolla in SalesMate här

Du behöver ha en viss förståelse kring tekniken bakom såsom DNS servrar eftersom du behöver konfigurera DKIM och SPF i verktyget. Sedan så ska du såklart aldrig använda din primära domän för e-post utskick så du behöver även skaffa en specifik mailserver för att skicka den här typen av e-post kampanjer med. Du vill inte att ditt företags primära domän blir svartlistad då det skulle få katastrofala konsekvenser.

Du behöver också testa dig fram när det gäller att skapa attraktiva budskap, A/B testa olika typer av budskap för att se vad som fungerar bäst mot målgruppen.

Vi på SUPEReROI AB har lång erfarenhet av att skapa framgångsrika e-post kampanjer och email funnels och hjälper mer än gärna till med allt detta till våra kunder för en rimligt kostnad. En förutsättning för detta är att vi även får leverera datan för målgruppsurval så att vi vet att adresserna håller den kvalité som de måste för att kampanjen ska bli framgångsrik. För många studsar kan nämligen dra ner “ryktet” på din mailserver rejält vilket kommer att göra att din kampanj levererar dåligt.