Köpa e-post adresser till privatpersoner, vad gäller egentligen?

e-post adresser till privatpersoner

E-post adresser till privatpersoner och marknadsföring via mailutskick är statistiskt sätt en av de marknadsföringskanaler som ger absolut högst ROI samtidigt som det är snabbt, enkelt och relativt billigt att komma igång med. Så det är kanske inte konstigt att företag skickar miljontals av mail varje dag för att nå ut med sitt budskap till sina kunder.

MEN, det gäller att göra allting rätt eftersom det annars kan ge motsatt effekt. Här är några korta punkter kring vad du som marknadsförare måste tänka på om du ska använda e-post adresser till privatpersoner för din kampanj.

1. Ha alltid opt-in

Opt-in, eller på ren svenska; Ett formellt godkännande av mottagaren är absolut nödvändigt om du tänkt skicka reklam via e-post till privatpersoner. Det är inte bara en god tanke, det är faktiskt lag på det och att bryta mot den lagen kan bli kostsamt ur mer än ett ekonomiskt perspektiv. Ditt varumärke kan svärtas ner om du inte följer denna väldigt viktiga lag! Visste du att det i Sverige och många andra länder (bl.a. USA) är helt ok att skicka e-post reklam till företag och beslutsfattare utan ett formellt opt-in så länge andra regler följs, men när det gäller användandet av e-post adresser till privatpersoner så är det en helt annan sak. Du MÅSTE ha ett godkännande från mottagaren för att kunna skicka till denne. Tänk på att personen vars uppgifter behandlas, redan vid insamlingstillfället, måste informeras om att dennes personuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

2. Hur du får opt-in

Företag som säljer produkter och tjänster online brukar få detta godkännande av kunderna när de t.ex. köper en vara på deras hemsida men om du är ett litet nystartat företag eller ger dig in på en helt ny marknad, hur kan man då göra? Det bästa sättet är att helt enkelt köpa e-post adresser till privatpersoner av en seriös leverantör som vet hur man samlar in dessa enligt konstens alla regler. Förr i tiden använde sig marknadsföringsföretag av olika sätt såsom tävlingar för att samla in e-post adresser till privatpersoner och därefter kunde företaget sälja dessa vidare till alla företag som var intresserade av att köpa datan. Detta går dock inte längre utan idag (2022) så måste varje enskilt företag ha ett SPECIFIKT godkännande av varje specifik mottagare för att just det företaget ska kunna skicka e-post reklam till dessa.

Så hur gör man?

Om du som kund vill köpa e-post adresser till privatpersoner av oss så sjösätter vi en specifik kampanj för just ditt företag. Därefter driver vi trafik till den kampanjen via olika strategier och kan på så vis erhålla opt-in från alla personer för just DITT företag. När vi sedan levererar filen med mailadresser och eventuella övriga datapunkter som vi kommit överens om till dig så medföljer även alltid kolumner för

  • timestamp – dvs tidpunkten då medgivandet gavs
  • URL – adressen till den specifika sajt där medgivandet gavs

Dessa uppgifter är oerhört viktiga för dig att ha tillhands när någon mottagare ställer frågan “Hur fick ni tag på min e-post adress?“. Då kan du enkelt visa när och var personen i fråga givit sitt medgivande.

3. Utöver opt-in…

Utöver att e-post adresser till privatpersoner måste ha opt-in så finns det lite andra saker att tänka på.

  • Profilering – Enligt GDPR lagen så får insamling av personuppgifter endast ske om det kan anses föreligga ett “legitimt behov” av det. Därför är det väldigt viktigt att du som kund definierar din målgrupp. Vilka är det du vill nå och varför? En sådan profilering räcker för att uppfylla även denna del av GDPR.
  • Möjlighet till opt-out – Både marknadsföringslagen och GDPR ställer höga krav på att mottagaren av marknadsföring har rätt att motsäga sig marknadsföringen. Därför bör varje utskick av e-postreklam innehålla information om hur mottagaren kan begära att marknadsföringen upphör. De flesta system för utskick av nyhetsbrev har idag standardfunktioner för hantering av detta där det i ett utskick finns en länk till en funktion där mottagaren kan tacka nej till ytterligare utskick. Samma regler gäller även för SMS-reklam.
  • Lagring – Enligt GDPR lagen så får personuppgifter inte bevaras längre än nödvändigt. Man väger alltid den enskildes intresse mot företagets behov så se till att bara lagra uppgifterna så länge som ni själva anser det nödvändigt.

Våra tjänster

Vi kan vara behjälpliga inom följande områden: